Poltyka prywatności

1. Przesyłanie danych

Korzystając z formularzy kontaktowych na Naszych Stronach wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), do celów związanych ze świadczeniem przez Naszą Firmę usług na Państwa rzecz.

2. Dane osobowe

Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim i są używane do przesłania oferty oraz kontaktu.